Sohocredit. Opis kredytora

Informacja o pożyczkodawcy:

Soho Credit udziela pożyczki w ciągu 1 godziny  bez poręczycieli.

Możliwa suma i termin pożyczki:

 • Można pożyczyć od 250 do 3000 zł na okres od 7 do 30 dni.
 • Pierwszy raz możesz pożyczyć sumę od 250 zł do 500 zł. Następną pożyczkę możesz uzyskać w kwocie do 1000 zł, trzecią - w wysokości do 1500 zł, czwartą - do 2000 zł i za każdym kolejnym razem do 2500 zł.

RRSO (Rzeczywista roczna stopa oprocentowania):

 • Dla pożyczki 250-2500 zł na 7-30 dni: 0-26345.75 %

Warunki udzielania pożyczek:

Pożyczki  są dostępne dla każdego, który spełnia następujące kryteria:

 • Jest obywatelem Polski lub posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski;
 • Jest w wieku od 21 do 65 lat;
 • Posiada adres zamieszkania i zameldowania na terytorium Polski;
 • Jest stałym użytkownikiem telefonu komórkowego oraz posiada osobisty numer.

Procedura uzyskania pożyczki:

Aby otrzymać pożyczkę trzeba zarejestrować się na stronie kredytodawcy wypełniając poprawnie wszystkie pola formularza rejestracyjnego. Po zarejestrowaniu się należy potwierdzić numer rachunku bankowego przesyłając 1 zł z konta personalnego, potwierdzającego Imię i Nazwisko osoby ubiegającej się o pożyczkę. Istnieje możliwość zgłosić się po pożyczkę przez sms. Po poprawnym wykonaniu wyżej wymienionych czynności, wniosek o pożyczkę zostanie rozpatrzony w ciągu kilku minut. 

O decyzji zostaniesz poinformowany przez sms. W przypadku decyzji pozytywnej, pieniądze zostaną niezwłocznie wysłane na podany rachunek bankowy.

Jeżeli decyjza o przyznaniu pożyczki będzie pozytywna, otrzymasz pieniądze w ciągu 10 minut (jeśli  masz konto w bankach Alior Bankkach PKO BP, BZ WBK, Millennium Bank, PEKAO SA, BRE/Multibank/mBank). Jeżeli konto masz w innym banku,  otrzymanie  kwoty może trwać do 1 dnia  roboczego. Zaznaczamy, że dokładna szybkość transferu zależy indywidualnie od każdego banku.

Wnioski o pożyczkę są rozpatrywane codziennie w godzinach:  8:00 - 22:00.
Przelewy bankowe są wykonywane codziennie w godzinach: 8:00 - 21:00.

Przedłużenie pożyczki i warunki  odnowienia kredytu:

 • Jeśli masz trudności ze spłatą pożyczki w terminie, skorzystaj z możliwości przedłużyć termin spłaty pożyczki o kolejne 7, 14 albo 30 dni kalendarzowych.
 • Następnie postępujesz jak przy zwrocie pożyczki z tym, że przy tytule przelewu musisz wpisać „przedłużenie”. Informacja dla odbiorcy: tytuł przelewu: numer Umowy : Przykład: Umowy nr 308; przedłużenie.
 • Spłatę pożyczki możesz przedłużać tyle razy ile potrzebujesz jeżeli opłacasz taksę przedłużania i spełniasz warunki umowy pożyczki.
 • Opłata za przedłużenie nie wpływa na kwotę spłaty pożyczki, ta pozostaje bez zmian.
 • Po odnotowaniu opłaty za przedłużenie, zostaniesz poinformowany przez sms. Wszelkie informacje znajdziesz logując się na swoim profilu.
 • Wartość prowizji w zł za przedłużenie okresu spłaty pożyczki 250-2000 zł:
  7 dni – 20 - 120 zł (do kwoty 1500 zł)
  14 dni – 35 - 500 zł
  30 dni – 56 - 600 zł

Kredyt nie może być udzielony automatycznie, bez bezpośredniego działania Kredytobiorcy – złożenia wniosku:

 • na stronie internetowej pożyczkodawcy,
 • za pomocą sms,
 • pisemnie w w biurze pożyczkodawcy,
 • lub w inny sposób.

Jeżeli Kredytobiorca chce wziąć następną pożyczkę musi ponownie złożyć wniosek , jedną z powyższych metod.

Kary finansowe:

Brak spłaty pożyczki w umówionym terminie spowoduje wszczęcie przez Pożyczkodawcę postępowania upominawczo-monitującego poprzez wysyłanie SMS na wskazany na formularzu rejestracyjnym numer telefonu komórkowego, wysłanie wezwania do zapłaty drogą elektroniczną oraz na adres korespondencyjny lub adres zameldowania Pożyczkobiorcy, wskazany w formularzu rejestracyjnym. Za każdorazowe sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty (monit) Pożyczkodawca obciąży Pożyczkobiorcę dodatkową opłatą. 

W przypadku nieterminowej spłaty pożyczki Pożyczkodawca będzie naliczał kary umowne za zwłokę w wysokości 0,1 % dziennie wartości Kwoty Pożyczki.

Windykacja:

Brak spłaty należności w terminie wskazanym w wysyłanych wezwaniu do zapłaty spowoduje podjęcie windykacyjnych czynności poprze wysłanie sprawy na drogę postępowania sądowo-egzekucyjnego.

Pożyczkobiorca wyraża zgodę na cesję niespłaconych przez niego Kwot Pożyczki, przysługujących Pożyczkodawcy, na inny podmiot. O dokonanej cesji Pożyczkobiorca zostanie powiadomiony pisemnie. 

Wpływ na  historię kredytową Kredytobiorcy:

Niezastosowanie się do obowiązków umowy może mieć negatywny wpływ na historię kredytową i ewentualnie na rating kredytowy kredytobiorcy, co z kolei może spowodować odmowę udzielenia kredytu  w różnych instytucjach kredytowych w przyszłości.


Ważne!


Drogi Kliencie! Bądź odpowiedzialnym pożyczkobiorcą! Zawsze przed pożyczeniem oceń swoją zdolność spłacenia pożyczki. Nie pożyczaj bez absolutnej potrzeby! Uważnie przeczytaj treść umowy o kredyt. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problem ze spłatą kredytu, trzeba skontaktować się bezpośrednio z kredytodawcą. Wszystkie kontakty kredytodawcy przedstawione są poniżej.

Informacja dodatkowa:

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące Soho Credit zwracaj się do Biura obsługi klientów + 48 222 668 302; Infolinia 801 011 537; E-mail: info@sohocredit.com.
Informacja telefoniczna oraz mailowa jest udzielana codziennie w godzinach: 8:00 - 22:00.

Soho Credit Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 30/63, 

00 - 116 Warszawa

Szybka pożyczka

Kredytguru24.pl