NetCredit. Opis kredytora

Informacja o pożyczkodawcy:

NetCredit udziela pożyczki w ciągu 1 godziny bez poręczycieli.

Możliwa suma i termin pożyczki:

 • Można pożyczyć od 150 do 3000 zł na okres do 30 dni.
 • Pierwszy raz możesz pożyczyć sumę do 1000 zł.

RRSO (Rzeczywista roczna stopa oprocentowania):

 • Dla pożyczki 150-2100 zł na 15-30 dni: 1410-8937 %

Warunki udzielania pożyczek:

Pożyczki są dostępne dla każdego, który spełnia następujące kryteria:

 • Jest osobą na stałe mieszkającą i pracującą w Polsce;
 • Ma od 22 do 65 lat;
 • Nie posiada opóźnień w spłacie pożyczek (obecnych oraz już spłaconych);
 • Ma stałe dochody;
 • Pposiada rachunek w którymkolwiek z polskich banków oraz aktywne podłączenie do sieci telefonii komórkowej.

Procedura uzyskania pożyczki:

Aby otrzymać pożyczkę wejdź na strone główną www.netcredit.pl, wybierz kwotę oraz okres pożyczki, następnie kliknij weź pożyczkę i dokładnie wypełnij formularz rejestracyjny. Dokończ rejestrację przelewając 0.01 zł na konto pożyczkodawcy - szczegóły płatności otrzymasz na maila. Kiedy dostaniesz potwierdzenie zakończenia rejestracji - wtedy możesz oczekiwać na decyzję. W przypadku pozytywnej decyzji pożyczkodawca od razu przeleje pożyczkę na Twój rachunek bankowy. To, jak szybko otrzymasz pieniądze, zależy od banku, w którym posiadasz rachunek.

Żeby otrzymać pożyczkę ponownie:

 • Trzeba zalogować się na swoje konto użytkownika (wybierając sekcje: Wniosek o udzielenie pożyczki);
 • Zadzwonić pod numer +48 22 1006010;
 • Wysyłać SMS ze swojego telefonu komórkowego na numer 500352400, wpisując w wiadomości kod ze spacjami w następujący sposób: NETCREDIT, kwota pożyczki okres hasło.

Na e-maile i telefony z wnioskami o udzielenie pożyczki NetCredit odpowiada od poniedziałku do niedzieli od 7:00 do 24:00.

Przedłużenie pożyczki i warunki odnowienia kredytu:

 • Pożyczkobiorca ma prawo do przedłużenia okresu spłaty Pożyczki o okres wybrany z listy podanej na Stronie Internetowej, bez konieczności spłaty kwoty Pożyczki udzielonej w ramach poprzedniej Umowy Pożyczki, pod warunkiem uprzedniego zapłacenia opłaty za przedłużenie okresu spłaty Pożyczki w kwocie wskazanej w Tabeli Opłat, przy czym w przypadku zamiaru przedłużenia okresu spłaty Pożyczki promocyjnej, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zapłaty standardowej opłaty za przedłużenie okresu spłaty Pożyczki w kwocie wskazanej w Tabeli Opłat dla Pożyczek w kwocie nominalnej odpowiadającej Pożyczce promocyjnej.
 • Pożyczka przez Internet udzielana jest na okres do 30 dni z możliwością przedłużania do 12 miesięcy. Jeżeli nie jesteś w stanie spłacić całości pożyczki w przewidzianym umową terminie, możesz odroczyć wpłatę o kolejne 7, 14 lub 30 dni. Warunkiem jest wpłata opłaty za przedłużenie.
 • Pożyczkę trzeba spłacić lub przedłużyć przed upłynięciem terminu spłaty. Warunkiem przedłużenia jest wpłata kosztów za przedłużenie okresu spłaty pożyczki. W razie problemów z przedłużeniem prosimy o kontakt telefoniczny (22) 100 60 10.
 • Jeśli termin Twojej pożyczki już minął i nie możesz przedłużyć lub spłacić teraz całej kwoty skontaktuj się z Działem Windykacji pod numerem telefonu: 22 257 86 18 lub email: platnosci@netcredit.pl.
 • Wartość prowizji w zł za przedłużenie okresu spłaty pożyczki 150-3000 zł:
  7 dni – 33  - 669 zł
  14 dni – 38 – 750 zł
  30 dni – 45 – 900 zł


Kredyt nie może być udzielony automatycznie, bez bezpośredniego działania Kredytobiorcy – złożenia wniosku:

 • na stronie internetowej pożyczkodawcy,
 • za pomocą sms,
 • pisemnie w w biurze pożyczkodawcy,
 • lub w inny sposób.

Jeżeli Kredytobiorca chce wziąć następną pożyczkę musi ponownie złożyć wniosek , jedną z powyższych metod.


Kary finansowe:

Jeżeli Pożyczka lub jej część nie zostanie uiszczona w terminie Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty oprócz kwoty Pożyczki:

1. odsetek za czas opóźnienia, tj. za okres od Daty spłaty Pożyczki do dnia zaksięgowania kwoty Pożyczki na Rachunku Pożyczkodawcy.
2. składki ubezpieczenia za czas opóźnienia zwrotu Pożyczki w wysokości określonej w Tabeli Opłat i na zasadach określonych w Ramowej Umowie Pożyczki.

Składka ubezpieczenia za czas opóźnienia zwrotu Pożyczki jest naliczana za każdy dzień opóźnienia, przy czym:

 - maksymalny okres ubezpieczenia wynosi 60 dni od Dnia Zwrotu Pożyczki,
 -  naliczenie składki następuje w każdym kolejnym dniu opóźnienia zwrotu Pożyczki.

Odsetki za czas opóźnienia naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych określonych w art. 359 § 2 (1) Kodeksu cywilnego, tj. czterokrotnej wysokości kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

W przypadku gdy Pożyczka lub jej część nie została uiszczona w terminie, Pożyczkobiorca zapłaci Pożyczkodawcy opłatę upominawczą w kwocie 15 zł za każdy monit wysłany do Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę lub osobę trzecią działającą w imieniu Pożyczkodawcy oraz 25 zł za wezwanie do zapłaty wysłane do Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę lub osobę trzecią działającą w imieniu Pożyczkodawcy.

Windykacja:

W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie wypełnia lub nienależycie wypełnia swoje zobowiązania wynikające z Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do przekazania prawa do egzekucji zaległych płatności osobom trzecim, a takie przekazanie praw może obejmować również przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorcy, wprowadzenie takich danych do publicznych baz danych i przekazanie danych osobowych Pożyczkobiorcy nabywcy praw (cesjonariuszowi). W przypadku egzekucji zaległych płatności koszty egzekucji pokrywa Pożyczkobiorca. 

Wpływ na  historię kredytową Kredytobiorcy:

Niezastosowanie się do obowiązków umowy może mieć negatywny wpływ na historię kredytową i ewentualnie na rating kredytowy kredytobiorcy, co z kolei może spowodować odmowę udzielenia kredytu  w różnych instytucjach kredytowych w przyszłości.

Ważne!

Drogi Kliencie! Bądź odpowiedzialnym pożyczkobiorcą! Zawsze przed pożyczeniem oceń swoją zdolność spłacenia pożyczki. Nie pożyczaj bez absolutnej potrzeby! Uważnie przeczytaj treść umowy o kredyt. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problem ze spłatą kredytu, trzeba skontaktować się bezpośrednio z kredytodawcą. Wszystkie kontakty kredytodawcy przedstawione są poniżej.

Informacja dodatkowa:

Jeśli masz jakieś pytania:

 • Telefon: 221006010
 • Faks: 221005966
 • E-mail: info@netcredit.pl
 • Twitter: NetCredit
 • Facebook: NetCredit

Net Credit Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 61 lok.10,
01-031 Warszawa

Szybka pożyczka

Kredytguru24.pl